DHL美国仓库或将拒收单件超重货物

尊敬的客户:
       您好!紧急+重要!香港DHL最新通知,即刻起不接受单件收费重超30KG的美国货件,DHL仓库自28日起会拒收或退回单件超重的美国货物!请做好美国件的重量控制,谢谢配合!
                                  联合运通国际物流
                                      2021年5月26日

创建时间:2021-05-26 15:20

热门推荐